Videosemináře

Rozhovor na téma přijetí nového stavebního zákona

Portál Stavební zákon jednoduše Vám přináší exkluzivní díl formou rozhovoru s expertem na stavební právo na téma přijetí nového stavebního zákona. Odborník na poli stavebního práva Mgr. Přemysl Šanovec v rozhovoru odpovídá na otázky ohledně problematiky co přinese nový stavební zákon.

Rozhovor na téma územní plánování

Portál Stavební zákon jednoduše Vám přináší speciální díl formou rozhovoru s expertem na stavební právo. Odborník na poli stavebního práva Mgr. Přemysl Šanovec v rozhovoru odpovídá na otázky ohledně problematiky územního plánování.

Seminář na téma stavební zákon

Portál Stavební zákon jednoduše Vám přináší čtvrtý díl videosérie na téma stavební zákon. Přednášející Mgr. Přemysl Šanovec divákům ve čtvrtém videosemináři vyjasní povinnosti plynoucí ze stavebního zákona, především stavět stavby dle zákonných pravidel.

Seminář na téma stavební řád

Portál Stavební zákon jednoduše Vám přináší třetí díl videosérie na téma stavební řád. Přednášející Mgr. Přemysl Šanovec divákům ve třetím videosemináři přednese pravidla provádění samotných staveb, které upravuje stavební řád.

Seminář na téma územní rozhodování

Portál Stavební zákon jednoduše Vám přináší druhý díl videosérie na téma územní rozhodování. Přednášející Mgr. Přemysl Šanovec posluchačům v druhém videosemináři vysvětlí procesní postup, který rozhoduje o umisťování staveb, ochraně zájmu území, využití území a dělení/zcelování pozemků.

Úvodní seminář

Portál Stavební zákon jednoduše Vám přináší první díl videosérie na téma stavební právo. Přednášející Mgr. Přemysl Šanovec v prvním videosemináři představí definice základních pojmů, se kterými pracuje stavební zákon.